Black Lace

Camellia Reticulata
Broj registra: 
CR-14-005-006 1
Mjere u cm: 
Cvijet: Ø 7,5 c,. c= 4 cm
List: 7 x 4 cm
Deblo: 6 cm
Opis cvijeta: 
-
Vlasništvo: 
Borut Borja Kopani
Snimili: 
-
Sudjelovanje u takmičenju: 
-

Upitnik (Prijava obavezna)