O nama

VODITELJ WEB PODATAKA

Jana Klanjac, mag. ing. agr. (fitomedicina)  (Vanjska suradnica)
      Tema u forumu:  Zaštita od štetočinja
        Kontakt:  jana.klanjac@gmail.com


OZNAČAVANJE

Mateja Blažić, mag. ing. agr. (hortikultura)  (Vanjska suradnica)
      Tema u forumu:  Uzgoj i njega
       
Kontakt: mateja.blazic89@hotmail.com


GLAVNA VRTLARICA KAMELIJA U PARKOVIMA

Katica Dražić ing. hortikulture  (Parkovi d.o.o., Opatija)
        Tema u forumu:  Vaše donirane kamelije u parkovima Opatije
       
Kontakt: drazickatica@gmail.com


DETERMINACIJA I ARHIVA

Jan Bernd Urban  (Vanjski suradnik)
      Tema u forumu:  Prepoznavanje-determinacija kamelija
        Tema u forumu:  Arhiva i biblioteka


TEHNIČKA PODRŠKA

Raul Degano  (Parkovi d.o.o. Opatija)                             
Saša Ukić  (3t cable d.o.o., Opatija)


WEB DIZAJN, APLIKACIJE, FORUM

Branimir Aleksić  (Braneweb, Rijeka)
        Kontakt: mail@braneweb.net


FOTOGRAFIJA

Nikola Turina  (Vanjski suradnik)                 
Božidar Lukić (Udruga ljubitelja kamelija)   Kontakt: bozidar.lukic1@inet.hr           
David Kurti  (Foto Luigi, Opatija)  
      Tema u forumu:  Fotografija                                

        Tema u forumu:  Savjeti oko snimaka


VODITELJ PROJEKTA

Rajko Ukić, prokurist  (3t cable d.o.o., Opatija)
        Tema u forumu:  Topli i hladni rasadnici
        Tema u forumu:  Led rasvjeta
       
Kontakt: rajko.ukic@3tcable.hr